Szkoła Umiejętności Miękkich PASJA

Program warsztatów JA z Pasją dla dzieci i młodzieży w wieku 11-14 lat.

Chcemy, aby dzieci potrafiły radzić sobie ze współczesnością, w której żyją.

Chcemy, aby dzieci były szczęśliwe.
Od lat obserwujemy, jak kompetencje interpersonalne i społeczne młodego człowieka w edukacji schodzą na dalszy plan, a szkoła ukierunkowana jest wyłącznie na rozpowszechnianie podręcznikowej wiedzy. Młodzież przeciążona presją ocen, testami, programem, kompletnie nie wie, co jest naturalne i niezbędne do rozwoju społecznego i interpersonalnego.

Nasz program opiera się na czterech spójnych filarach, realizowany jest w formie 30 spotkań po 1,5 godziny, w grupie 12 osobowej, metodą warsztatu psychoedukacyjnego.


PEWNOŚĆ SIEBIE I ASERTYWNOŚĆ

Pewność siebie u dziecka stanowi fundament wysokiej i adekwatnej samooceny. Tylko wtedy osiągnie ambitne cele i rozwój. Pewność siebie to nic innego, jak poczucie własnej wartości, wiara we własne możliwości oraz szacunek do samego siebie oraz ciągła praca nad sobą.

W pracy z grupą będziemy kłaść nacisk na rozpoznanie swoich zalet, możliwości i potencjału, uczenia się samoakceptacji, dajemy grupie przestrzeń do udzielania i przyjmowania konstruktywnej krytyki.

W pracy warsztatowej tematem niezwykle często omawianym jest asertywność i w tym obszarze małymi kroczkami, dzieci uczą się:

  • mówienia o sobie dobrze i mówienia o swoich wadach
  • przyznawanie się do błędów i przepraszania
  • wyrażania uczuć, jakie żywią do innych
  • wyrażania stanów emocjonalnych (język emocji)
  • proszenia i odmawiania
  • przyjmowania komplementów
  • kończenia trudnych spraw