Magdalena Anuszczyk – pedagog dziecięcy, trenerka pamięci, pracuje z grupami dzieci i młodzieży metodą warsztatu psychoedukacyjnego w zakresie rozwijania postaw twórczych, twórczego myślenia i podstawowych umiejętności interpersonalnych. Realizuje treningi zdolności poznawczych dzieci i młodzieży, prowadzi warsztaty z metod przyspieszonego uczenia się, neuropedagogiki dla oświaty i biznesu. Jest autorką wielu artykułów opublikowanych na portalu www.indywidualni.pl, dotyczących problematyki efektywnego nauczania się. Od 2010 roku zaangażowana w komercyjny projekt Szkoła Pamięci SENSOS www.sensos.pl. W PASJI będzie projektować wyzwania, organizować ambitne działania, prywatnie mama dorastającej Zolki.