Szkoła Umiejętności Miękkich PASJA

Program warsztatów JA z Pasją dla dzieci i młodzieży w wieku 11-14 lat.

Chcemy, aby dzieci potrafiły radzić sobie ze współczesnością, w której żyją.

Chcemy, aby dzieci były szczęśliwe.
Od lat obserwujemy, jak kompetencje interpersonalne i społeczne młodego człowieka w edukacji schodzą na dalszy plan, a szkoła ukierunkowana jest wyłącznie na rozpowszechnianie podręcznikowej wiedzy. Młodzież przeciążona presją ocen, testami, programem, kompletnie nie wie, co jest naturalne i niezbędne do rozwoju społecznego i interpersonalnego.

Nasz program opiera się na czterech spójnych filarach, realizowany jest w formie 30 spotkań po 1,5 godziny, w grupie 12 osobowej, metodą warsztatu psychoedukacyjnego.


KREATYWNOŚĆ I  TWÓRCZE MYŚLENIE

Kreatywność, czyli zdolność niestandardowego myślenia, trzeba ćwiczyć. Wyzwania i problemy, które stawiamy podczas warsztatów, zachęcają dzieci do poszukiwań i uzupełniania wiedzy, zadawania inspirujących pytań, do wykorzystania wyobraźni, budują motywację do poszukiwania prawdy o sobie.

W pracy z grupą stawiamy na aktywne eksperymentowanie, twórcze działania, (tak naprawdę łączymy wodę z ogniem, twarde z miękkim i spontaniczne z przemyślanym), które uczą:

  • dostrzegania problemów
  • generowania konstruktywnych rozwiązań
  • dostrzegania związków pomiędzy nowymi informacjami a dalszym „rozwojem wypadków”
  • stawiania istotnych pytań
  • szukania nietypowych skojarzeń