Szkoła Umiejętności Miękkich PASJA

Program warsztatów JA z Pasją dla dzieci i młodzieży w wieku 11-14 lat.

Chcemy, aby dzieci potrafiły radzić sobie ze współczesnością, w której żyją.

Chcemy, aby dzieci były szczęśliwe.
Od lat obserwujemy, jak kompetencje interpersonalne i społeczne młodego człowieka w edukacji schodzą na dalszy plan, a szkoła ukierunkowana jest wyłącznie na rozpowszechnianie podręcznikowej wiedzy. Młodzież przeciążona presją ocen, testami, programem, kompletnie nie wie, co jest naturalne i niezbędne do rozwoju społecznego i interpersonalnego.

Nasz program opiera się na czterech spójnych filarach, realizowany jest w formie 30 spotkań po 1,5 godziny, w grupie 12 osobowej, metodą warsztatu psychoedukacyjnego.


KOMUNIKACJA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Twoje dziecko nie może się nie komunikować. Najbardziej codzienne umiejętności Twojego dziecka to aktywne słuchanie, jasne formułowanie wypowiedzi, komunikowanie o swoich oczekiwaniach i potrzebach. Ta umiejętność tworzy Jego społeczny świat i sprawia, że dziecko jest zdolne funkcjonować w szkole, w domu.

W pracy z grupą będziemy kłaść nacisk na właściwe komunikaty, tak aby odejść od oceny, generalizowania, mówienia w imieniu grupy („każdy”, „wszyscy”), a przejść do mówienia o sobie, swoich uczuciach, używania komunikatu JA i odnoszenia się do konkretnego zachowania.

Możliwości komunikacji to słowa, myśli, gesty, ciało, strój, przedmioty do przekazywania informacji. Dlatego w tym obszarze zwracamy uwagę na pracę z głosem, dajemy grupie przestrzeń do „zmierzenia” się ze swoim ciałem.

W pracy warsztatowej w trakcie rozwiązywania problemów interpersonalnych, dzieci będą ćwiczyły:

  • umiejętności uważnego słuchania
  • wsłuchiwanie się w rozmówcę (empatia)
  • przyjmowanie do wiadomości, np. parafraza, komunikat JA, dopytywanie
  • udzielanie informacji zwrotnej
  • wyrażanie swoich uczuć
  • perswazja