Szkoła Umiejętności Miękkich PASJA

Program warsztatów JA z Pasją dla dzieci i młodzieży w wieku 11-14 lat.

Chcemy, aby dzieci potrafiły radzić sobie ze współczesnością, w której żyją.

Chcemy, aby dzieci były szczęśliwe.
Od lat obserwujemy, jak kompetencje interpersonalne i społeczne młodego człowieka w edukacji schodzą na dalszy plan, a szkoła ukierunkowana jest wyłącznie na rozpowszechnianie podręcznikowej wiedzy. Młodzież przeciążona presją ocen, testami, programem, kompletnie nie wie, co jest naturalne i niezbędne do rozwoju społecznego i interpersonalnego.

Nasz program opiera się na czterech spójnych filarach, realizowany jest w formie 30 spotkań po 1,5 godziny, w grupie 12 osobowej, metodą warsztatu psychoedukacyjnego.


AUTOPREZENTACJA I ODPORNOŚĆ NA STRES

Twoje dzieci będą robiły na kimś pierwsze wrażenie przez całe życie. Dlatego zajęcia z autoprezentacji będą zabiegiem mającym na celu pokazanie prawdy o samym sobie. Chodzi o to, by wyeksponować dziecka cechy osobowości jedynie te korzystne. Dzięki temu będzie wywierać pozytywne wrażenie, kontrolować sposób postrzegania swojej osoby i umożliwi efektywną komunikację interpersonalną. Zadbamy także o wizerunek „twarzą w twarz na fejsie”.

Dlatego przećwiczymy:

  • uścisk dłoni
  • uprzejmości i powitania
  • postawę otwartą
  • ton głosu
  • savoir-vivre przy stole
  • wystąpienia publiczne

Warsztat pracy grupowej obejmuje także zagadnienia związane ze stresem dziecięcym. Omówimy jego objawy i przyczyny. Uświadomienie sobie konkretnych technik relaksacji pomaga dziecku nauczyć się skutecznie odpoczywać i myśleć optymistycznie.

W tym obszarze będą zaproponowane działania:

  • yoga z rysunkiem i mandalą owocową
  • masaż samodzielny
  • ćwiczenia oddechowe
  • afirmacje